Formularz zgłoszeniowy na SWA


Formularz zgłoszeniowy - Szkolne Warsztaty Astronomiczne

Formularz zgłoszeniowy na XX Szkolne Warsztaty Astronomiczne

Stacja Turystyczna Orle, 27-29.09.2017

Uwaga: maksymalna liczba uczestników SWA wynosi 28.

Termin wysyłania zgłoszeń i raportów upływa 10.09.2017

imię
nazwisko
szkoła
profil klasy
e-mail
e-mail potwierdzenie
Uzasadnij dlaczego chcesz jechać na SWA
(ok. 1000 znaków)